Physicians’ Desk Reference (PDR) – podręcznik dla lekarzy w USA i Kanadzie (lista leków).

Zobacz opis i badania kliniczne (j. angielski)

PDR