Laminine w Polsce

LifePharm Global Network certyfikowała swoje produkty w Polsce i otrzymała zezwolenie na ich dystrybucję.

Dokument o wprowadzeniu LAMININE® do obrotu w Polsce:

Oświadczenie_LPGN_rejestr